Bridgestone motorcycle Simply Ride! GARANTI

GRATIS TRYGHEDS- Garantiordning*

TILBAGE

BETINGELSER FOR DELTAGELSE I – Simply Ride!

Disse betingelser for deltagelse styrer registreringer til Bridgestone Simply Ride! Kunder kan tilmelde sig kampagnen hjemmesiden. http://www.bridgestone-simplyride.eu .

§ 1 - Definitioner
1.1. Kampagne: Bridgestone-kampagnen som beskrevet mere detaljeret i paragraf 3.

1.2. Kampagneperiode: Kampagnen starter den 01/01/2023 og løber på ubestemt tid. Bridgestone er dog berettiget til at afslutte kampagnen til enhver tid uden at angive nogen grund og kan omdefinere kampagnens varighed på et senere tidspunkt.

1.3. TDeltager: En person, der deltager i kampagnen og opfylder berettigelseskriterierne i paragraf 2 betingelser for deltagelse.

1.4. Deltageren modtager en 24 måneders garanti for de Bridgestone-dæk, der er registreret til kampagnen.

1.5. Udbyder:
Bridgestone Europe NV/SA Tyskland, Justus-von-Liebig-Str. 1, 61352 Bad Homburg v.d.H. (Tyskland), firmanummer 0441.192.820
Bridgestone Europe NV/SA Østrig, Maria-Jacobi G. 1, 1030 Wien, Østrig, firmanummer 0441.192.820
Bridgestone Europe NV/SA Spreitenbach, Bodenäckerstrasse 1, 8957 Spreitenbach, Schweiz, firmanummer 0441.192.82
Bridgestone EUROPE NV/SA, Av georges washington, 62400 Bethune, Frankrig, firmanummer 0441.192.82
Bridgestone Europa NV/SA, Via delle Margherite 40, Zona Industriale, 70026 Modugno, Italien, firmanummer
Bridgestone Europe NV/SA, Spanien, C/ Isla Graciosa 3, Planta 1ª Pol. Industrial Norte, 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid), firmanummer 0441.192.820

1.6. Kampagneregler: Kampagnens generelle vilkår og betingelser, databeskyttelsespolitik og cookiepolitik gælder som angivet på arrangørens websted på http://www.bridgestone-simplyride.eu.

1.7. Deltagere er den der modtager garantien i henhold til punkt 3.1. Begrænset til tilgængeligt lager. Kampagneperioden slutter tidligt, hvis det tilgængelige lager løber tør før den officielle lukkedato.

§ 2 - Berettigelseskriterier

2.1 Køb og købsbevis

Kunder, der har købt mindst 1 nyt Bridgestone-motorcykeldæk fra en Biker's Club-forhandler, er berettiget til at tilmelde sig Simply Ride! kampangnen. Kvalificerede produkter omfatter Bridgestone motorcykeldæk (scooter-, racer-, offroad- og motocrossdæk er undtaget) og OEM-dæk (alle producenter), der er registreret inden for 14 dage fra købsdatoen.

Købsbevis (faktura, købskvittering, elektronisk købskvittering med forhandlerens brevpapir eller stempel, der tydeligt viser forhandleren og navn og type af Bridgestone motorcykeldæk) skal uploades til http://www.bridgestone-simplyride.eu ved tilmelding til kampagnen.

Købskvitteringen skal tydeligt vise købet af mindst ét Bridgestone motorcykeldæk (scooter-, racer-, offroad- og motocrossdæk er undtaget) fra en Biker's Club-forhandler inden for kampagneperioden. Fakturaen skal udstedes i deltagerens eller dennes virksomheds navn. Hver købskvittering giver ret til en enkelt registrering i kampagnen. Flere registreringer vil resultere i deaktivering af den indledende og alle efterfølgende registreringer, som vil blive slettet i slutningen af kampagnen. Deltagere, der indsender flere registreringer, vil blive permanent diskvalificeret fra kampagnen.

Hvis der ikke indsendes en gyldig købskvittering inden for 14 dage fra registreringen, eller hvis en ugyldig købskvittering indsendes, vil deltagerens konto blive deaktiveret og slettet af Bridgestone efter kampagnens afslutning. Disse registreringer er ikke kvalificerede til at deltage i kampagnen og udelukket fra at modtage garantien.

2.2 Følgende personer er berettiget til at deltage i kampagnen:
a) alle individuelle personer (privatpersoner, eller virksomhedsejere) på mindst 18 år med fast bopæl i Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig, Italien, Holland, Belgien, Luxembourg, Spanien eller Danmark
b) alle juridiske enheder med registreret kontor i Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig, Italien, Holland, Belgien, Luxembourg, Spanien eller Danmark.

2.3 Følgende personer er udelukket fra at deltage:
- Bridgestone medarbejdere, 
- deltagende handelspartnere
- deltagende bureauer  
- deltagende tjenesteudbydere  
- deltagende virksomheder og forhandlere, herunder deres pårørende.

2.4 KForbud mod fuldmagtsregistreringer: Ansatte hos Bridgestone, deltagende handelspartnere og deltagende bureauer, tjenesteudbydere og virksomheder samt deres ansatte og pårørende har forbud mod at indsende indlæg på vegne af tredjemand (købende forbrugere) – herunder på baggrund af udtrykkelige instruktioner fra sådanne tredjeparter. Enhver person, der konstateres i strid med denne bestemmelse, vil blive permanent diskvalificeret fra kampagnen.

2.5 Personer, der viser sig at snyde eller på anden måde forsøge at manipulere kampagnen med det formål at opnå en unødig fordel, vil blive udelukket og permanent diskvalificeret. Vouchers udstedt til disse personer kan blive tilbagekaldt og krævet tilbage på et senere tidspunkt.

2.6 Ved tilmelding til kampagnen accepterer deltageren disse betingelser for deltagelse.

2.7 Den relevante databeskyttelseserklæring er tilgængelig til gennemgang på http://legal.bridgestone-kundendialog.eu/datenschutz, cookiepolitikken på http://legal.bridgestone-kundendialog.eu/cookies.

2.8 Arrangøren forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der indsender ufuldstændige eller falske adresser eller navne, og at diskvalificere registreringer fra deltagere, der misbruger, manipulerer, omgår eller forsøger at manipulere eller omgå betingelserne for deltagelse, eller som deltager i enhver form for svigagtig adfærd .

2.9 Deltagere kan kun indsende en enkelt tilmelding til kampagnen i kampagneperioden og er forpligtet til at registrere sig på den måde, der er angivet i disse betingelser for deltagelse.

2.10. Tilmelding kræver, at deltagerne har en computer, smartphone eller en anden type brugerenhed, der er forbundet til internettet.

2.11 Afhængigt af deltagerens e-mail-udbyder kan alle e-mailbekræftelser og meddelelser vedrørende kampagnen risikere at klassificeres som spam. Det er deltagerens ansvar regelmæssigt at tjekke sin spam-mappe.

§ 3 - Beskrivelse af kampagnen

The Bridgestone Simply Ride! kampagnen starter i Danmark 01.01.2023 . Tilmeldinger til kampagnen accepteres kun inden for kampagneperioden. For at være berettiget til at registrere sig skal kunderne købe visse dæk (som beskrevet i paragraf 2) og registrere deres køb eller deres køretøjs OEM-dæk (alle producenter) på hjemmesiden.

§ 4 - Registrering, prøvefase og feedback

4.1 Deltagere skal indledningsvis udfylde registreringsformularen og gennemføre en dobbelt opt-in-proces for at bekræfte deres registrering. De indsendte oplysninger verificeres derefter, og garantibeviset vil blive udarbejdet.

4.2Hvis købsbeviset er ugyldigt, vil deltageren blive informeret, hans/hendes onlinekonto deaktiveret og registreringen slettet efter kampagnens afslutning.

§ 5 – 24 måneders garanti

5.1 En PDF-fil, der indeholder garantibeviset, vil blive sendt til den angivne e-mailadresse inden for 24 timer. Garantiperioden begynder ved modtagelse af certifikatet og udløber automatisk efter 24 måneder fra udstedelsesdatoen.

5.2 Garantien dækker alle skader på dækket i indkøringsperioden (24 måneder fra købsdatoen), som er meddelt os skriftligt inden for to år fra købsdatoen. Enhver skade indberettet efter 24 måneders perioden er udelukket.

5.3 Garantien dækker ikke skader forårsaget af sædvanlig slitage, overdreven slitage, forkert håndtering eller defekte chassisdele. Skader på motorcyklen eller dens fælge samt skader som følge af ondsindet ødelæggelse eller ulykke er heller ikke dækket af garantien.

5.4 Et bekræftet krav giver garantiindehaveren ret til et erstatningsdæk på grundlag af den anbefalede mindste mønsterdybde - 2 mm for forhjulet og 2 mm for baghjulet. Bridgestone forbeholder sig retten til at levere et lignende dæk eller udstede en kreditnota for det forholdsmæssige beløb af købsprisen i forhold til den resterende mønsterdybde. . 
I Tyskland udstedes kreditnotaer af Bridgestone Europe NV/SA Tyskland, i Østrig af Bridgestone Europe NV/SA Østrig, i Schweiz af Bridgestone Europe NV/SA, Zaventem, Spreitenbach, i Frankrig af Bridgestone Europe NV/SA Frankrig, i Italien af Bridgestone Europe NV/SA Italien og i Spanien af Bridgestone Europe NV/SA Spanien. i Danmark af Bridgestone

Garantien gælder ikke for motorcykeldæk med mindre mønsterdybde end 2 mm. Krav vurderes af en autoriseret lokal Biker's Club-forhandler eller direkte af Bridgestones salgsrepræsentant.

5.5 Kreditnotaer udstedes i det forholdsmæssige beløb svarende til den resterende mønsterdybde i forhold til den oprindelige købspris. Det resulterende procenttal bruges til at beregne kreditbeløbet. Garantien dækker ikke monteringsomkostninger mv. Kontantindløsning er udelukket. Kreditnotabeløbet vil blive krediteret mod prisen på et nyt Bridgestone motorcykeldæk.

5.6 Ved at gøre garantien tilgængelig, frigøres Bridgestone fra alle krav og ethvert ansvar for følgeskader i forbindelse med garantien eller som følge af brugen af den.

5.7 Kampagnen fortsætter, indtil den aflyses. Hvis dette sker, vil der ikke være mulighed for yderligere tilmeldinger på hjemmesiden. Bridgestone er autoriseret til at slette alle registreringer, der er fejlagtigt accepteret på hjemmesiden på grund af tekniske problemer eller af andre årsager. Kun forbrugere er berettiget til kontant betaling. Bridgestone er ikke ansvarlig for eventuelle resulterende skuffelser eller skader. Vi forbeholder os retten til at forlænge kampagneperioden.

5.8 Bridgestone forbeholder sig retten til at annullere eller afslutte kampagnen til enhver tid uden forudgående varsel og uden at angive årsager. Arrangørerne kan især udøve denne ret, hvis den korrekte gennemførelse af kampagnen ikke (eller ikke længere) kan garanteres på grund af tekniske årsager (f.eks. virus i computersystemet, manipulation eller fejl i hardware og/eller software) eller af juridiske årsager . Hvis aflysningen er forårsaget af en bestemt deltagers adfærd, kan arrangøren kræve erstatning for skader fra en sådan deltager.

5.9 Henvendelse til domstolene er udelukket.

§ 6 – Ansvarsfraskrivelse

6.1 Arrangøren, dens medarbejdere, kontraktlige partnere og andre tredjeparter, der er involveret i kampagnen, er ikke ansvarlige for skader forårsaget af garantien (eller dens præsentation og/eller brug) eller deltagelse i kampagnen. Dette gælder ikke i tilfælde af forsæt, grov uagtsomhed og kun i tilfælde af skader på liv, lemmer eller helbred, eller i forhold til de væsentlige kontraktlige forpligtelser, der påhviler arrangøren.

6.2 Arrangøren, dens ansatte, kontraktlige partnere eller andre tredjeparter, der er involveret i kampagnen, er ikke ansvarlige for tabte, sene eller forkerte deltagerindsendelser forårsaget af begivenheder, som er uden for arrangørens kontrol, såsom funktionsfejl i software eller brugerenheder, netværk, Internetforbindelser mv.

6.3 Arrangøren påtager sig ingen garantier og kan ikke holdes ansvarlig i forhold til de fordele, der gives til deltagerne (undtagen i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed). Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle defekter. Visse jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar under nogle eller alle de ovenfor beskrevne omstændigheder.

II disse jurisdiktioner er arrangørens ansvar begrænset til det maksimale lovbestemte ansvar. Alle skatter, der skal betales af deltageren i henhold til lokale eller andre bestemmelser på hele eller en del af værdien af garantien, skal bæres af deltageren og kan på ingen måde kræves fra arrangøren.  

6.4 Mærkninger - mærker, titler, logoer: Alle produktnavne, mærker og billeder brugt til kampagnen og/eller afbildet på reklamemateriale er beskyttede mærker og modeller mv fra de respektive virksomheder og/eller licensgivere, uanset om de er fremhævet i enhver måde eller angivet med et symbol såsom ®, ™ eller lignende.

§ 7 - DATABESKYTTELSE ERKLÆRING

7.1 Databeskyttelsesoplysninger

Arrangøren vil behandle alle deltageres personlige data strengt fortroligt og kun indsamle, opbevare og behandle sådanne data med det formål at køre kampagnen. Personlige data vil kun blive videregivet til arrangørens stedfortrædere (tjenesteudbydere, agenturer, virksomheder, der har indgået kontrakt med forsendelsen ), der er involveret i denne kampagne. Data videregives kun til andre tredjeparter med deltagerens samtykke eller i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Deltagernes personlige data vil blive videregivet til arrangøren med det formål at køre kampagnen og især give deltagerne besked via e-mail og telefon i forbindelse med kampagnen.  

Deltagerne kan til enhver tid anmode arrangøren om at give dem oplysninger om deres personlige data, der er lagret af arrangøren, og yderligere information om behandlingen af sådanne personoplysninger. Deltagere kan også anmode om, at deres data bliver rettet eller slettet, eller anmode om, at behandlingen af deres personoplysninger begrænses. Hvis der fremsættes en anmodning om sletning af personlige data, vil de pågældende data blive slettet efter afslutningen af kampagnen. For at udøve disse rettigheder bedes deltagerne kontakte arrangøren på kontaktoplysningerne angivet i paragraf 1. Deltageren har også ret til til enhver tid med fremadrettet virkning at gøre indsigelse mod behandlingen af hans/hendes data med henblik på kampagnen. Deltagerne skal være opmærksomme på, at arrangøren ikke længere kan levere tjenester til dem, hvis de gør indsigelse mod behandlingen af deres data til kampagnen.  

Deltagerne har endvidere ret til til enhver tid at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, f.eks. statens databeskyttelseskommissær for deres respektive bopæl. Alternativt kan deltagere udøve deres lovbestemte rettigheder ved at kontakte arrangøren på https://privacy.bridgestone.eu eller vores databeskyttelsesansvarlige på detaljerne angivet på https://privacy.bridgestone.eu/ansprechpartner.

Ved tilmelding til kampagnen kan deltagerne vælge at modtage yderligere information om arrangørens produkter og tjenester.

Deltagere, der accepterer at modtage yderligere information, giver en separat erklæring om samtykke til medtagelse af deres registreringsdata i arrangørens nyhedsbrevs mailinglister. Deltagere kan til enhver tid afmelde sig de respektive nyhedsbrevs-mailinglister uden at pådrage sig andre omkostninger end transmissionsomkostninger til standardpriser ved at følge instruktionerne for "afmeld" i hver e-mail eller ved at underrette arrangøren om deres tilbagekaldelse af samtykke.

7.2 Ansvarsbegrænsning

Arrangøren er ansvarlig i overensstemmelse med lovbestemmelserne for skader, der opstår som følge af skader på liv, lemmer eller helbred samt i tilfælde af lovbestemt objektivt ansvar, f.eks. i henhold til produktansvarsloven, som er forårsaget af en uagtsom eller forsætlig overtrædelse af pligt fra arrangørens side, eller et forsætligt eller uagtsomt brud på pligten af en juridisk repræsentant eller stedfortræder for arrangøren. Med hensyn til andre skader kan arrangøren kun holdes ansvarlig for skader forårsaget af krænkelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse eller et groft uagtsomt eller forsætligt brud på pligten eller på grund af et forsætligt eller groft uagtsomt brud på pligten fra hans juridiske repræsentanter. eller stedfortrædere.

7.3 Facebook ansvarsfraskrivelse

Denne kampagne er ikke forbundet med Facebook på nogen måde og er på ingen måde sponsoreret, støttet eller organiseret af Facebook.

7.4 Gældende lov

Kampagnen og disse betingelser for deltagelse er udelukkende underlagt loven i Forbundsrepublikken Tyskland for alle deltagere med permanent bopæl i Tyskland; i henhold til loven i forbundsrepublikken Østrig for deltagere med fast bopæl i Østrig; ved det schweiziske forbunds lov for deltagere med fast bopæl i Schweiz; efter loven i Den Franske Republik for deltagere med permanent ophold i Frankrig; enten ret for Den Italienske Republik for deltagere med permanent ophold i Italien; af retten til kongeriget Spanien for deltagere med permanent ophold i Spanien. af retten til kongeriget Danmark for deltagere med permanent ophold i Danmark.

7.5 Adskillelsesklausul

I tilfælde af at en bestemmelse i disse betingelser for deltagelse er eller bliver helt eller delvis ineffektiv, vil effektiviteten af de resterende bestemmelser fastsat i disse betingelser for deltagelse forblive uden præjudice. Den ineffektive bestemmelse skal anses for erstattet af en sådan lovlig bestemmelse, som kommer tættest på det kommercielle formål og formål med den ineffektive bestemmelse. Det samme gælder analogt i tilfælde af, at disse deltagelsesbetingelser indeholder et regulatorisk hul (lacuner).

§ 8 – DIVERSE

8.1. Arrangøren forbeholder sig retten til (i) at ændre eller forlænge kampagnen og slutdatoen efter eget skøn og uden forudgående varsel; (ii) ændre betingelserne for deltagelse efter eget skøn og uden at angive grunde, og (iii) annullere/afslutte kampagnen, hvis det er nødvendigt på grund af omstændigheder uden for arrangørens kontrol.

8.2. Alle bidrag bliver arrangørens ejendom ved indsendelse, inklusive alle intellektuelle ejendomsrettigheder til bidragene. Deltagere giver uigenkaldeligt og betingelsesløst afkald på ethvert moralsk og andre krav, der er knyttet til deres deltagelse i kampagnen, og erklærer, at de har alle nødvendige rettigheder for at give de rettigheder, der er fastsat i disse betingelser for deltagelse.

8.3. Eventuelle spørgsmål eller forhold, der ikke er fastsat i disse betingelser for deltagelse, er efter arrangørens eget skøn.

8.4. I tilfælde af at en domstol fastslår, at en eller flere bestemmelser fastsat i disse betingelser for deltagelse (eller dele heraf) er ineffektive, ulovlige eller ikke kan håndhæves, skal den pågældende bestemmelse anses for ophævet. Dette er uden præjudice for den juridiske effektivitet og håndhævelse af de resterende bestemmelser fastsat i disse betingelser for deltagelse.

8.6. Enhver tvist i forbindelse med kampagnen eller disse regler falder udelukkende under de domstole, der har den rette jurisdiktion (se paragraf 7.4). Parterne er forpligtet til at gøre deres bedste for at bilægge tvister mellem dem i mindelighed, før de indleder deres krav.

 

*Du kan finde yderligere detaljerede oplysninger under Vilkår og betingelser!